logo
TR       EN

SİTE KULLANIM KOŞULLARI

 

Beauty Omelette Blog web sitesini ziyaret ederek Beauty Omelette Blog web sitesinin kullanım koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve Beauty Omelette Blog web sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

 

BEAUTY OMELETTE TEKSTİL KOZMETİK PAZARLAMA SAN.TİC.LTD ŞTİ bu sayfada ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

Beauty Omelette Blog kullanıcıları, www.beautyomelette.com adresine her yeni girişlerinde, güncellenmiş maddelerini kabul etmiş sayılmaktadırlar. Bu nedenle lüften “Beauty Omelette Blog Kullanım Koşulları” sayfasını düzenli olarak takip ediniz.

 

Beauty Omelette Blog kullanıcıları, güncellenen sözleşme maddelerini uygun bulmamaları durumunda, diledikleri zaman Beauty Omelette Blog web sitesini kullanmaktan vazgeçebilirler. Beauty Omelette Blog kullanıcıları, bu konuda BEAUTY OMELETTE TEKSTİL KOZMETİK PAZARLAMA SAN.TİC.LTD ŞTİ herhangi bir hak talep edemezler.

 

Beauty Omelette Blog Kullanım Koşulları’nı ihlâl etmeniz durumunda BEAUTY OMELETTE TEKSTİL KOZMETİK PAZARLAMA SAN.TİC.LTD ŞTİ aleyhinize dava veya hukuki takip yoluna gidebilir.

 

Beauty Omelette Blog hizmeti, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca Beauty Omelette Blog altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem de yapılamaz.

 

Beauty Omelette Blog web sitesinin içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı BEAUTY OMELETTE TEKSTİL KOZMETİK PAZARLAMA SAN.TİC.LTD ŞTİ aittir. Beauty Omelette Blog kullanıcıları, Beauty Omelette Blog web sayfasını veya içindekileri izlemek ve/ya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden BEAUTY OMELETTE TEKSTİL KOZMETİK PAZARLAMA SAN.TİC.LTD ŞTİ açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ederler.

 

Beauty Omelette Blog kullanıcıları, Beauty Omelette Blog web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ederler. Aksi takdirde BEAUTY OMELETTE TEKSTİL KOZMETİK PAZARLAMA SAN.TİC.LTD ŞTİ bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıdan aynen rücu edilir.

 

Beauty Omelette Blog kullanıcıları, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla Beauty Omelette Blog web sitesini kullanamaz.

 

Beauty Omelette Blog kullanıcıları, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde BEAUTY OMELETTE TEKSTİL KOZMETİK PAZARLAMA SAN.TİC.LTD ŞTİ bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıya rücu edilir.

 

Beauty Omelette Blog kullanıcıları, Beauty Omelette Blog web sitesini yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin BEAUTY OMELETTE TEKSTİL KOZMETİK PAZARLAMA SAN.TİC.LTD ŞTİ bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilir. BEAUTY OMELETTE TEKSTİL KOZMETİK PAZARLAMA SAN.TİC.LTD ŞTİ ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanakları ile şüphelenmesi halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının siteye erişim veya siteyi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce iptal etme hakkı saklıdır.

 

BEAUTY OMELETTE TEKSTİL KOZMETİK PAZARLAMA SAN.TİC.LTD ŞTİ, Beauty Omelette Blog web sitesinin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. BEAUTY OMELETTE TEKSTİL KOZMETİK PAZARLAMA SAN.TİC.LTD ŞTİ, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Beauty Omelette Blog web sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

 

BEAUTY OMELETTE TEKSTİL KOZMETİK PAZARLAMA SAN.TİC.LTD ŞTİ her zaman, tek taraflı olarak Beauty Omelette Blog web sitesini sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır.

 

BEAUTY OMELETTE TEKSTİL KOZMETİK PAZARLAMA SAN.TİC.LTD ŞTİ Beauty Omelette Blog kullanıcılarının, Beauty Omelette Blog web sitesini ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda BEAUTY OMELETTE TEKSTİL KOZMETİK PAZARLAMA SAN.TİC.LTD ŞTİ Beauty Omelette Blog Kullanım Koşulları’nda öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Beauty Omelette Blog kullanıcıları, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde BEAUTY OMELETTE TEKSTİL KOZMETİK PAZARLAMA SAN.TİC.LTD ŞTİ kullanıcıya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

 

Beauty Omelette Blog kullanıcıları, Beauty Omelette Blog web sitesini kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, İstanbul Mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar.

 

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusu : BEAUTY OMELETTE TEKSTİL KOZMETİK PAZARLAMA SAN.TİC.LTD ŞTİ

 

Biz, Beauty Omelette olarak; müşterilerimiz, tüketicilerimiz ve çalışanlarımız dahil Şirketimiz ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız.

 

Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

 

Şirketimiz ile müşteri, tedarikçi veya çalışan sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz;

i)                    Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,

ii)                   İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

iii)                 Doğru ve güncel olarak,

iv)                 Belirli açık ve meşru amaçlar ile

işlenecektir.

Veri Sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, kalitemizden ödün vermeden, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınızı anlamak, isteklerinize daha hızlı cevap verebilmek ve  sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek sizlere daha iyi hizmet vermek ve daha kişisel ürün, hizmet ve teklif sunabilmek, bunları yapabilmek için analiz yapmak, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da mevzuat tarafından öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için işlenebilecektir.

 

Çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dahilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile Şirketimiz veya Şirketimizin işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Şirket içerisinde paylaşılabileceği gibi; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

 

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, elektronik olarak doldurduğunuz üyelik formu veya internet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar üzerinden paylaşılmasına izin verdiğiniz bilgiler, internet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerindeki bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları, çevrim içi alışveriş uygulamaları, elektronik ticaret uygulamaları, Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimiz’e göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar, gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

 

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla,

 

i)                   Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii)                  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii)                 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv)                 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v)                  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

vi)                 KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

vii)                Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

viii)               İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ix)                Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

 

haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

 

Yazılı talebinizi Prof. Dr. Erhan Sokak Karanfil Apartmanı No:63 Daire:1 Teşvikiye Mahallesi Şişli/İSTANBUL  adresine ıslak imzalı olarak gönderebilirsiniz.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bizi takip edin!

* Bültenimize abone olduğunuz için teşekkürler.

Instagram